Câțiva deputați au sesizat Curtea Constituțională cu privire la discriminarea taților cu patru și mai mulți copii în comparație cu mamele, în ceea ce privește dreptul la asigurare medicală nelimitată din contul bugetului de stat.

Deputații solicită controlul constituționalității textelor ”mame” din art. 4 alin. (4) lit. m) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și ”mamele” din pct. 13 lit e), pct. 20 subpct. 6/2) din Regulamentul privind modul de completare, eliberare și evidență a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Potrivit autorilor, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medical prevede că mamele cu patru și mai mulți copii, neangajate în câmpul muncii, sunt asigurate din contul bugetului de stat, dar nu există nicio prevedere echivalentă pentru tați.

Totodată, potrivit Regulamentul privind modul de completare, eliberare și evidență a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, pentru mamele cu patru și mai mulți copii polițele medicale se acordă pe perioadă nelimitată. Pentru tați însă, ca părinți de gen masculin, nu există o prevedere echivalentă.

Deputații consideră că, cuvintele ”mame” și ”mamele” din cele două acte, în loc de cuvântul ”părinte”, instituie o dicriminare direct bazată pe sex, ceea ce contravine Constituției.

Autorii argumentează încălcarea prin cumulul articolelor 16,49,49 din Constituție față de tați, care, la fel ca și mamele, au la întreținere și educație patru și mai mulți copii.

Totodată, autorii subliniază că prevederile supuse controlului constituționalității nu se referă la maternitate (sarcină, naștere și lăuzie), prevăzute separate de aceleași acte normativ, ci se referă la statutul social de mama, adică părinte. Faptul că tatăl nu este menționat în aceste prevederi ca părinte, îl privează de posibilitatea să aibă la îngrijire și educație patru și mai mulți copii.

Deputații consideră că nu există o justificare rezonabilă pentru acceptarea doar a rolului femeii în creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, deoarece în această privință, bărbații și femeile se află în ”situații similare”.

Privarea taților de dreptul la asigurare medical nelimitată din contul bugetului de stat atunci când este neangajat și îngrijește patru și mai mulți copii, depășește, în opinia autorilor, domeniul de aplicare a unei marje acceptabile de apreciere a statului, oricât de largă ar fi. Totodată, această privare este incompatibilă cu Legea Supremă.

Autorii sugerează că termenul potrivit în cele două acte normative ar fi cel de ”părinte”.