Consiliul municipal Chișinău (CMC) solicită Curții Constituționale, printr-o sesizare, să verifice constituționalitatea unei prevederi din pct. 39 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri. Consiliul nu este de acord cu prevederea care stabilește că ”Schimbul terenurilor proprietate publică din domeniul privatal unităţii administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată se efectueazăpentru cauză de utilitate publică, declarată în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999.

Prevederea statuează că unitățile administrativ-teritoriale nu sunt în drept să efectueze schimb de terenuri proprietate publică din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale pe terenuri proprietate privată, decât în cazurile de utilitate publică stabilite expres de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică (art.5, alin. (1)).

Potrivit CMC, în cazul în care unitatea administrativ-teritoarială trebuie să efectueze un schimb de terenuri proprietate publică din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale pe terenuri proprietate privată, pentru realizarea unor lucrări necesare, dar neprevăzute în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, acest lucru va fi imposibil, respectiv va fi imposibilă realizarea acelor lucrări.

Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică stabilește în art.5, alin. (1) o listă cu 17 tipuri de lucrări de utilitate publică.

De asemenea, alin. (2), art. 5 din Legea expropierii stabilește că (2) utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, iar alin. (4) prevede că sunt de utilitate publică de interes local lucrările care răspund obiectivelor şi interesului unei localităţi, ale unui grup de localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale.

Potrivit CMC, în cazul în care la inițiativa unității administrative-teritoriale de a efectua schimb de terenuri proprietate publică din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale pe terenuri proprietate privată în scopul realizării unui interes nu pentru întreaga localitate, ci doar pentru un cartier locativ, autoritățile locale nu vor putea adopta astfel de decizie și de a soluționa problema locatarilor acelui cartier.

Consilul consideră că astfel se restrânge dreptul proprietarului de a-și vinde bunul, ceea ce este o imixtiune în dreptul de proprietate garantat de Constituție.

Autorul sesizării mai notează că prevederea contestată din pct. 39 al Regulamentului menționat contravine art. 127 din Constituție, care stabilește că proprietatea publică aparține unităților administrativ-teritoriale și că statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu contravin intereselor societății.

CMC crede că prevederea contestată încalcă principiul autonomiei locale și al descentralizării serviciilor publice. Consiliul notează că prin această prevedere autoritățile locale sunt limitate de Guvern în comepetențele de administrare a bunurilor din domeniul lor privat, fapt ce fac ca aceste competențe încredințate autorităților locale să devină nedepline și neîntregi.

Autorul mai susține în sesizare că unele acte legislative în vigoare permit schimbul de terenuri proprietate publică din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale pe terenuri proprietate privată.

CMC consideră că prin urmare că ”Schimbul terenurilor proprietate publică din domeniul privat al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale pe terenurile proprietate privată se efectuează prin hotărâre de Guvern, respectiv prin decizie a consiliului unităţii administrativ - teritoriale de nivelul întâi sau al doilea, Adunării Populare a Găgăuziei pentru cauză de utilitate publică, declarată în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999 este o prevedere neconstituțională și urmează a fi declarată astfel de Curtea Constituțională.