Curtea Constituțională a fost sesizată de un avocat să efectueze controlul de constituționalitate al sintagmei ”Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii (…) sexiste” din art. 364, alin. (6) din Codul contravențional.

Excepția de neconstituționalitatea a fost ridicată în cadrul unei cauze contravenționale în care o companie a fost sancționată pe motivul prezentării publicității sexiste.

Potrivit autorului sesizării, sintagma contestată nu asigură condițiile de calitate ale legii privind previzibilitatea și claritatea, iar acest fapt ar contraveni principiului legalității incriminării.

Avocatul mai indică în sesizare că sintagma ”Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii (…) sexiste” din art. 364, alin. (6) din Codul Contravențional încalcă principiul prezumției nevinovăției și dreptul la apărare, deoarece permite tragerea la răspundere contravențională în lipsa vinovăției persoanei, precum și în baza unor aprecieri individuale și subiective.

Compania vizată în cauza contravențională în cadrul căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate a postat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu caracter comic referitoarea la recurgerea la servicii de cleaning profesioniste, astfel încât timpul dedicat activităților de menaj să poată fi utilizat de soți în mod util și plăcut în beneficiul familiei.

Potrivit autorului sesizării, imaginile conțineau scene atât cu implicarea bărbatului, cât și a femeii la lucrările de menaj și nu au urmărit intenția promovării unei atitudini sexiste în relațiile de familie.

Cu privire la aceste imagini, un grup particular de petiționari a sesizat Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității cu o plângere privind utilizarea imaginilor și mesajelor sexiste. Petiționarii au indicat că publicitatea companiei promova stereotipurile despre rolul femeii în familie, ca fiind singura responsabilă de treburile casnice. Aceștia au mai indicat că, dacă în spot ar fi fost reprezentat și un bărbat făcând același lucru, publicitatea nu ar fi fost considerată sexistă.

Consiliul a susținut sesizarea petiționarilor și a calificat materialul publicitar ca având caracter sexist.

Ulterior, instituția a sesizat Consiliul Concurenței cu privire la posibilitatea sancționării contravenționale a companiei.

Agentul constatator din cadrul Consiliului Concurenței a găsit vinovată compania și a sancționat-o cu 240 u.c. pentru încălcarea Legii cu privire la publicitate și a Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Cauza a fost trimisă în judecată.

Compania contestat decizia privind constatarea contravenției, invocând că imaginea a fost apreciată singular și subiectiv, în contextul în care pe pagina de Facebook a companiei sunt și imagini cu bărbați în ipostaze similare. În acest sens, Consiliul a interpretat că bărbatul și femeia ar trebui să fie prezentanți în aceeași imagine, deși pe pagina companiei aceștia erau reprezentați în imagini diferite, dar făcând aceleași activități.

În cadrul cauzei a fost ridicată și excepția de neconstituționalitate a sintagmei care a permis aplicarea sancțiunii respective.

Avocatul companiei menționează în sesizarea depusă că în speță determinarea caracterului sexist al unor imagini publicitare este în strânsă legătură cu nivelul de educație și cultură al individului, iar atitudinea subiectivă a persoanei în raport cu o imagine poate comporta particularități de percepție și atitudine psihică, care pot influența distinct calificarea juridică a pretinsei fapte de prezentare a publicității sexiste.

Autorul sesizării mai consideră că este inadmisibilă instituirea unor ”instanțe morale” cu pretenții de a indica societății, instituțiilor publice și instanțelor de judecată în ce mod trebuie percepută o imagine publicitară, dar mai ales nu poate fi acceptată calificarea faptelor date de ”instanțele morale” (referire la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității n.a.)

Potrivit Legii cu privire la publicitate se consideră sexistă publicitatea care:

  • prezintă femeia sau bărbatul drept obiect sexual, în situații umilitoare sau degradante, violente și care ofensează demnitatea umană;
  • promovează stereotipuri sexiste în scop discriminatoriu, cu menținerea percepției tradiționale asupra femeii drept o ființă slabă, vulnerabilă și dependentă, având o poziție socială inferioară.

Totodată, Legea respectivă interzice publicitatea sexistă.