Magistrații Curții Constituționale au declarat, recent, inadmisibilă o solicitare de examinare a constituționalității prevederilor legale care limitează perioada în care poate fi solicitată indemnizația paternală. Sesizarea a fost depusă de un tată care a cerut banii, depășid termenul indicat în legislație.

Menționăm că, potrivit normelor din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, una din condițiile de stabilire a indemnizației paternale este că tatăl copilului nou-născut poate solicita stabilirea indemnizației paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal.

Examinând sesizarea de neconstituționalitate, magistrații au stabilit că potrivit articolului 42 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modalitatea de acordare, de stabilire și de plată a drepturilor de asigurări sociale se reglementează prin lege. În acest sens, pe lângă concediul de maternitate, legislatorul a prevăzut în Codul muncii un concediu paternal de 14 zile calendaristice pentru tatăl copilului nou-născut (alineatele 2 și 3) și o indemnizație paternală achitată de la bugetul asigurărilor sociale (alin. 4).

Astfel, având în vedere faptul că există prevederi legale exprese prin care Guvernului i se deleagă competența de reglementare a modului de acordare a prestațiilor sociale și de stabilire a termenelor de plată a acestora, și anume articolele 5 alin. (3) și 25 din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, Curtea relevă că nu poate reține critica autorului excepției potrivit căreia prevederile contestate au fost aprobate contrar dispozițiilor articolului 102 din Constituție.

Totodată, Curtea reține că termenul prevăzut de dispozițiile contestate pentru stabilirea indemnizației paternale este instituit în considerarea unor drepturi și interese procedural. Reglementarea lor disciplinând activitățile incluse în sfera asigurărilor sociale. Mai mult, Curtea observă că termenul de 30 de zile prevăzut pentru solicitarea indemnizației paternale a fost modificat, acesta aducându-se în concordanță cu articolul 27 din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, potrivit căruia indemnizația de asigurări sociale poate fi solicitată, pe bază de acte justificative, în termen de 12 luni.