Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor va avea loc în data de 27 septembrie. Astfel a decis Curtea de Apel Chișinău, care a emis actul administrativ individual în acest sens. Încheierea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de trei zile.

Astfel, Curtea de Apel Chișinău a decis ca Adunarea să aibă loc începând cu ora 10.00, la Casa Sindicatelor, vineri, 27 septembrie, cu următorul proiect al ordinei de zi:

  • Evoluţia sistemului judecătoresc şi eficienţa asigurării autoadministrării judecătoreşti de către Consiliul Superior al Magistraturii, ca garant al asigurării independenţei justiţiei. Resetarea şi reconfigurarea organului de autoadministrare al autorităţii judecătoreşti.
  • Ridicarea mandatelor membrilor permanenţi şi membrilor supleanţi ai Consiliului Superior Magistraturii aleşi de către Adunarea Generală a Judecătorilor din rândul judecătorilor.

La această decizie s-a ajuns după ce un grup de judecători, 87 la număr, au depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor. CSM, în ședința din data de 19 septembrie a decis să amâne chestiunea și a dispus ca Inspecția Judiciară să verifice în ce condiții a fost semnată cerere. 

Judecătorii semnatari au contestat decizia CSM în instanță, iar în data de 20 septembrie Curtea de Apel Chișinău a obligat CSM să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor. Ulterior, instanța de apel a trimis o notificare ca plenul CSM să execute hotărârea și s-a precizat că CSM are termen începând de astăzi, 24 septembrie, să stabilească data convocării Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor. În caz contrar, se va aplica o amendă de constrângere sau instanța va emite un act administrativ individual. 

CSM a fost obligat să convoace în interiorul termenului prevăzut de art. 233 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească a Adunării Generale a Judecătorilor, la inițiativa a cel puțin 50 de judecători în exercițiu cu proiectil agendei ordinii de zi propuse. La fel, CSM a fost obligat să dispună secretariatului CSM ca să organizeze procesul prealabil desfășurării ședinței extraordinare a Adunării Generale și pregătirea materialelor și actelor normative necesare.

În ședința de astăzi, CSM a respins din nou cererea magistraților privind convocarea Adunării, în pofida existenței hotărârii Curții de Apel Chișinău și a scrisorii de notificare privind executarea hotărării. Membrii CSM au declarat că instanța de apel nu ar fi avut competența de a aproba o astfel de decizie și că au pregătit un recurs privind suspendarea executării acesteia. Membrii CSM au precizat că executarea Hotărârii ar urma să fie examinată în ședința viitoare.

În data de 19 septembrie, CSM a dispus ca examinarea solicitării celor 87 de judecători semnatari să fie amânată, iar Inspecția Judiciară să verifice în ce condiții a fost semnat documentul. Ulterior, mai mulți judecători din mai multe instanțe din țară și-au exprimat nemulțumirea față de decizia CSM, catalogând-o drept o intimidare la adresa magistraților.