Organul de urmărire penală va putea fi sesizat și de Curtea de Conturi despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea unei infracțiuni. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament.

Documentul prevede completarea art. 262 alin. (1) din Codul de procedură penală cu norma că ”organul de urmărire penală poate fi sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvîrşirea unei infracţiuni prevăzute de Codul penal prin rapoartele de audit ale Curții de Conturi și documentele aferente acestora”.

Potrivit autorilor, modificarea propusă va completa vidului legislativ existent în privința asigurării măsurilor și recomandărilor formulate de auditori. La fel, va elimina unele deficiențele normative în vederea depășirii problemelor legate de responsabilizarea conducerii entităților auditate, precum și va spori impactul rapoartelor de audit ale Curții e Conturi și simplifica procedurii de sesizare a organelor de urmărire penală.

În nota informativă a proiectului se mai spune că în cadrul activității Comisiei de control al finanțelor publice și conlucrării acesteia cu Curtea de Conturi au fost constatate probleme ce țin de forma de sesizare a organelor procuraturii asupra celor constatate cu ocazia desfășurării auditului public extern. S-au atestat situații în care constatările Curții de Conturi asupra diferitor carențe în administrarea și gestionarea activelor și finanțelor publice sunt analizate în mod superficial de organele de urmărire penală, iar factorii de conducere ai diferitor autorități supuse auditului, culpabili de situația constatată, rămân nesancționați pentru abuzurile comise sau neglijența de care au dat dovadă.