În plin sezon de diverse evenimente, la care nu lipsesc cântăreții și dansatorii, Serviciul Fiscal a venit cu o explicație în baza generalizată a practicii fiscale referitor la modul de prestare a serviciilor dansatorilor.

Potrivit instituției, serviciile prestate de către dansatori la diverse evenimente pot fi desfășurate în baza patentei. Asta, deoarece, coreografia (dansurile) este parte componentă a serviciilor de deservire a ceremoniilor, care pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător.

Patenta respectivă se eliberează pentru genul de activitate ”Deservirea muzicală a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor”, conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător.

Potrivit Anexei la legea respectivă, cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător pentru ”Deservirea muzicală a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor” constituie:

  • Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol – 230.200 lei.
  • Celelalte municipii, oraşele – 120.100 lei.
  • Localități rurale – 6.550 lei.

Taxa, care este cea mai mare în raport cu alte patente, se percepe în cuantumul stabilit pentru localitatea unde se va desfăşura activitatea de întreprinzător. În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum stabilit pentru localitățile Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol.

Precizăm că, activitatea din domeniul deservirii muzicale a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor, poate fi desfăşurată și prin înregistrare ca Întreprinzător Individual sau Societate cu Răspundere Limitată.

Amintim că, în 2017, Serviciul Fiscal a desfășurat mai multe controale la  persoanele care prestează servicii foto, video și muzicale, fără să achite impozite, întocmind procese-verbale pentru desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă.

SFS a atenționat atunci prestatorii că orice activitate, potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfășurată de către o persoană, având drept scop obținerea venitului, sau în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit se califică a fi activitate de întreprinzător, care urmează a fi înregistrată în una dintre formele stabilite de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali sau cea cu privire la patenta de întreprinzător.

Legislația în vigoare stabilește că patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Una și aceeași persoană nu poate deține două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc.

În relaţiile de drept civil, titularul patentei acţionează în numele său. Patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane. Totodată, patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei.