În anul 2017, 2.301 persoane juridice și fizice, care desfășoară activitate economică, au primit ajutor de stat în sumă totală de 827.078 lei, adică aproximativ 40 de mii de euro. Aceste date au fost raportate de autorități și au o pondere în Produsul Intern Brut de 0,55 la sută. Conform informației publicate la începutul lunii de Consiliul Concurenței, valoarea ajutorului de stat acordat în anul 2017 a scăzut semnificativ față de anii 2016 și 2015.

Din suma totală a ajutorului de stat raportat pentru anul 2017, valoarea autorizată de către Consiliul Concurenței a fost de 240.453 mii lei, adică 29.07%. Diferența este reprezentată de ajutoarele existente și măsurile de sprijin aflate în examinare la Consiliul Concurenței. Prin urmare, indicatorul este în creștere față de anul 2016, atât ca valoare, cât și ca pondere în valoarea totală a ajutorului de stat raportat.

Totodată, valoarea estimată a ajutorului de stat pentru anul 2017 este de 1.944.506 lei. Acest indicator cuprinde inclusiv valoarea măsurilor de sprijin acordate sub formă de facilități fiscale. Valoarea estimată a ajutorului de stat pentru anul 2017 a fost calculată ținând cont de schemele de ajutor de stat reexaminate, de prevederile legislației UE în domeniu și informația prezentată pentru anii precedenți.

Amintim că, în anul 2017 a fost aprobat Programul național în domeniul concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017-2020. Unul dintre obiectivele specifice al documentului este instituirea unui mecanism performant în domeniul acordării şi monitorizării ajutorului de stat pentru reducerea ponderii ajutorului de stat în PIB până la 1% până în anul 2020.