Datele despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice ar putea fi făcute publice pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament.

Totodată, proiectul stabilește că în Registrul de stat al persoanelor juridice se vor înscrie și următoarele date despre persoana juridică: numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon, și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Potrivit autorului proiectului, măsura are ca scop abolirea ”secretului offshore” și asigurarea unei transparențe maxime a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova. În nota informativă se mai menționează că, în Republica Moldova sunt înregistrate puțin peste 500 de companii care vor fi afectate de aceaste modificări. Prin urmare, volumul de lucru pentru instituțiile de stat nu va fi unul prea mare.