Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) precizează că începând de astăzi, 1 decembrie, subdiviziunile teritoriale (casele teritoriale de asigurări sociale) nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat.

Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Instituţiile solicitante vor interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect.

CNAS susține că accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi ajută la rezolvarea mai rapidă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.

De menţionat că, cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale o singură dată, iar instituțiile publice vor utiliza aceste date pentru prestarea serviciilor publice.

Solicitanţii vor avea posibilitatea de a obţine în continuare de la CNAS sau de la subdiviziunile teritoriale certificate pentru prezentarea lor peste hotarele ţării.