Deputații din legislatura actuală au început să folosească votul electronic în procesul de examinare și promovare a inițiativelor legislative. Pentru a stabili reguli clare de aplicare a noului mecanism de vot, au fost propuse completări la Regulamentul Parlamentului.

Astfel, în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului deputatul, de regulă, își va exprimă votul prin intermediul mijloacelor electronice. Acesta se va efectua prin intermediul unei cartele atribuite fiecărui deputat, ce se utilizează la locul de muncă repartizat în sala de ședințe plenare.

Votul exprimat de deputat prin intermediul mijloacelor electronice este personal. Votarea pentru alt deputat este interzisă. În cadrul ședinței plenare, mijloacele electronice se utilizează pentru:

  • verificarea cvorumului;
  • exercitarea votului;
  • totalizarea votului.

Votul prin mijloace electronice se realizează prin inițierea procedurii de votare și opțiunile ”+ pentru”  sau  „- contra”. Înaintea procedurii de exercitare a votului  prin mijloacele electronice, președintele ședinței poate dispune verificarea cvorumului, care trebuie să corespundă cerințelor constituționale cu privire la votarea proiectelor de acte normative.

Timpul rezervat votării prin mijloacele electronice este de 30 secunde. Până la închiderea procedurii de vot, în cazul depistării unor abateri regulamentare sau deficiențe tehnice, președintele ședinței anulează procedura de vot, aceasta fiind reluată după înlăturarea problemelor de ordin tehnic sau regulamentar.

În cazul în care, după încheierea votării, o fracțiune parlamentară sesizează președintele ședinței despre încălcarea procedurii de vot sau despre existența unor erori sau deficiențe tehnice ale mijloacelor electronice, președintele ședinței propune Parlamentului anularea și repetarea procedurii de vot. Procedura de vot repetată are loc în cadrul aceleeași ședințe, după restabilirea ordinii în sala de plen sau/și după înlăturarea defecțiunilor tehnice.

Dacă se constată imposibilitatea utilizării mijloacelor electronice, președintele ședinței propune exercitarea votului prin ridicare de mâini. Rezultatul votului exprimat prin mijloace electronice se afișează pe ecran, se anunță de către președintele ședinței și se fixează în stenogramă.

Raportul privind rezultatul votului se stochează și se arhivează în format electronic. Raportul privind rezultatul votului în ansamblu asupra proiectelor de acte normative/administrative se anexează la stenograma ședinței plenare.

Rezultatul votului electronic în ansamblu asupra proiectului de act normativ/administrativ se plasează pe pagina web a Parlamentului, dacă Parlamentul nu decide altfel.