Deținătorii titlurilor onorifice de Decan și Veteran al avocaturii, care au împlinit vârsta de 70 de ani, ar putea fi scutiți de plata defalcărilor la bugetul Uniunii Avocaților (UAM). Consiliul UAM a acceptat, la ultima ședință, să includă subiectul pe ordinea de zi a Congresului ordinar al avocaților din 4 octombrie.

De asemenea, în timpul Congresului se va discuta și despre oportunitatea scutirii de achitare a defalcărilor către bugetul UAM a apărătorilor cu grad de dizabilitate. Ambele propuneri au fost făcute de președintele Asociației Decanilor și Veteranilor, Vladimir Volcov.

Menționăm că, Consiliul Uniunii Avocaților a decis să scutească de plățile către bugetul UAM femeile avocate a căror activitate este suspendată pe motivul aflării în concediul de maternitate sau în cel pentru îngrijirea copilului. Modificarea se va aplica inclusiv în timpul concediului suplimentar pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la patru ani.

Amintim că, contribuțiile avocaților în bugetul Uniunii Avocaților sunt egale cu 1.200 lei pe an. Potrivit datelor recente, în Republica Moldova există 2.174 de apărători cu licența activă.