Parlamanetul a aprobat astăzi, în lectura a doua, mai multe modificări la Legea cu privire la asigurări. Printre aceasta se regăsesc și prevederile privind termenele și taxele ce urmează să fie achitate pentru eliberarea licențelor de activitate în domeniu.

Astfel, taxa de eliberare a licenței pentru activitatea de asigurare (reasigurare) va fi de 20.000 de lei, adică cu 7.000 de lei mai mare decât în prezent. De asemenea, taxa pentru eliberarea copiei autorizate de pe licență, pentru reperfectarea licenței sau a copiei autorizate a acesteia, precum și taxa pentru eliberarea duplicatului va fi în mărime de zece la sută din taxa pentru licență. Banii plătiți nu vor fi rambursați în cazul în care aiguratorul (reasiguratorul) nu își începe activitatea sau încetează să funcționeze.

Totodată, autoritățile au stabilit că va fi majorat termenul maxim în care va fi eliberată licenta de activitate. Dacă acum autoritatea de supraveghere decidea timp de o lună dacă va elibera sau nu licența, atunci conform proiectului votat astăzi, acest termen va fi de cel mult trei luni din data primirii declarației privind eliberarea licenței și a tuturor documentelor anexate. În cazul solicitării reperfectării licenței, acest termen este de cel mult 20 de zile lucrătoare.

Formularea de licență se va perfecta în termen de trei zile lucrătoare din data intrării în vigoare a hotărârii autorităților de supraveghere cu privire la acordarea/reperfectarea licenței.

Companiile urmează să solicite câte o copie autorizată a licenței pentru fiecare filială, reprezentanță sau subdiviziune separată pe care o va deschide. Licențele eliberate de autoritatea de supraveghere sunt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale la care țara noastră este parte.

Autorii proiectului spun că pe fundalul trendului acendent al volumului de prime subscrise, majorarea taxelor este una nesemnificativă, respectiv impactul pentru titularii de licență nu este în niciun caz defavorabil. De asemenea, în nota informativă a proiectului se menționează că de exemplu pentru eliberarea licenței de desfășurare a activității financiare Banca Națională percepe o taxă de 50 de mii de lei. Totodată, în România taxa pentru eliberarea licenței de activitate a asiguratorului este de 40 mii de roni.