Următoarea sesiune ordinară a Congresului avocaților se va desfășura în data de 13 noiembrie. O decizie în acest sens a fost luată de Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova în cadrul unei ședințe online.

Menționăm că, Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor și este constituie din avocaţii delegaţi de fiecare barou.

 Congresul se consideră legal constituit dacă la lucrările lui sînt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Congresul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Mai exact, avocații delegați la reuniune pot:

  • alege, dintre membrii săi, şi revocă preşedintele Uniunii Avocaţilor şi membrii Comisiei pentru etică şi disciplină;
  • elabora propuneri pentru perfecţionarea legislaţiei;
  • aproba şi modifica Codul deontologic al avocatului şi statutul profesiei de avocat;
  • aproba bugetul anual al Uniunii Avocaţilor şi execuţia bugetară anuală a acestuia;
  • stabili cota de contribuţie a avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor;
  • stabili cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional;
  • audia şi aproba rapoartele anuale privind activitatea Consiliului, secretarului general şi a comisiilor Uniunii Avocaţilor;
  • adopta hotărâri privind relaţiile dintre barouri;
  • adoptă alte hotărâri privind activitatea Uniunii Avocaţilor, prevăzute de lege.