Din data de 1 octombrie, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va fi de 2.000 lei. În acest sens, în 2021 urmează să fie alocate peste 512,7 milioane lei. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern.

Totodată, cuantumul pensiei minime de dizabilitate au fost stabilite după cum urmează:

 • în cazul unei dizabilități severe, 1.500 lei;
 • în cazul unei dizabilități accentuate, 1.400 lei;
 • în cazul unei dizabilități medii, 1.000 lei.

Potrivit legislației în vigoare, în cazul în care cuantumul pensiei calculat este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat.

Totodată, în data de 1 octombrie, pensiile și unele prestații sociale urmează să fie indexate cu 3,86%. Pentru aceasta vor fi alocate peste 188,1 milioane lei. Conform proiectului, vor fi indexate:

 • toate pensiile stabilite și recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii;
 • pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova și al Hotărârii Guvernului cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public;
 • pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale;
 • plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice:
 • plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii, fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
 • plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii lichidate ulterior;
 • indemnizațiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
 • compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizantă și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. De la 1 octombrie 2021 această compensație bănească se stabilește în cuantum indexat;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. De la 1 octombrie 2021, pensiile minime stabilite în temeiul Legii nr. 1544/1993 se determină în cuantum indexat;
 • indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 stabilite în temeiul Legii nr. 127/2020;
 • pensiile stabilite în temeiul Legii cu privire la statutul judecătorului.