Salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în mărime de 6.975 de lei. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern, în această dimineață.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat se utilizează petru calcularea:

  • contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților săi, care întrunesc condițiile stipulate în art. 24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal;
  • plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale;
  • contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor din sumele ce depășesc salariul mediu lunar pe economie prognozat.

Menționăm că, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat în anul 2018, a fost de 6.150 de lei. În anul 2017, acest indicator a fost stabilit la nivelul de 5.300 de lei, iar ulterior majorat cu 300 de lei.