Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la același nivel, 2,65  la sută anual. De asemenea, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15  la sută și, respectiv, 0,15  la sută anual.

Totodată, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2 puncte procentuale până la 28,la sută din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 30 la sută din baza de calcul.

Autoritatea spune că decizia continuă șirul de măsuri ale BNM pentru atenuarea impactului pandemiei și susține relansarea economiei prin impulsionarea cererii agregate. La baza au stat analiza și evaluarea informațiilor asociate lichidității excesive în sistemul bancar. Astfel, după ce luna trecută a fost diminuată cu 2 puncte procentuale norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, nivelul lichidităților s-a  majorat până la 7,1 miliarde lei la data de 16 martie a. c., însă ulterior s-a diminuat încontinuu si a atins nivelul de 3,4 miliarde lei. Această diminuare s-a produs, îndeosebi, pe seama achitării către stat a impozitelor de către agenții economici.