Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 3,25 la sută anual.

Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, de asemenea, se menține aceeași - 34 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 21 la sută din baza de calcul.

Potrivit BNM, hotărârea reflectă continuitatea deciziilor anterioare ale Băncii Naționale, prin care se creează condiții monetare pentru creditarea economiei. Astfel, rata de bază este în continuare una stimulativă și sprijină cadrul macroeconomic, ceea ce dobândește o importanță acută, în special în situația de criză economică provocată de pandemie.

Banca Centrală precizează că, evenimentele care s-au conturat după runda anterioară de prognoză a BNM au confirmat veridicidatea acesteia,  ipotezele, asumările și riscurile prezentate de banca centrală. Presiunile dezinflaționiste persistă în continuare, dar vor manifesta o intensitate mai redusă pe termen mediu.

Diminuarea mai pronunțată a prețurilor la petrol și, în același timp, creșterea prețurilor internaționale la produsele alimentare în anul curent vor determina în ansamblu o inflație similară cu cea anticipată.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 31 iulie.