Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a fost modificat. Hotărârea de Guvern, prin care au fost operate modificările, a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Principalele modificări vizează informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat, îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat, dar și dezvoltarea sintagmei ”îndoieli întemeiate” prin identificarea acestora ca neconcordanțe în acte, riscuri potențiale/determinate și sau discrepanțe esențiale.

Alte modificări țin de acordarea dreptului la replică, atunci când declarantul nu este de acord cu decizia organului vamal și acordarea dreptului de solicitare a bazei de calcul a valorii în vamă determinate prin aplicarea metodei de rezervă.

De asemenea, au fost introduse modificări și în partea ce ține de reglementarea procedurii de declarare a cheltuielilor de transport suportate cu mijlocul propriu/arendat, particularități ce țin de procedura verificării prețului declarat pentru bunurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice și aspecte ce țin de aplicabilitatea reducerilor comerciale în contextul determinării valorii în vamă.