Ministerul Finanțelor va putea utiliza operațiuni de administrare a pasivelor, precum redeschiderea emisiunilor existente, răscumpărarea anticipată (buy back) şi/sau de preschimbare (switch) a VMS. Autoritățile propun modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi.

Proiectul mai prevede că decontarea operațiunilor cu VMS vândute în cadrul licitațiilor se efectuează prin intermediul Sistemului Depozitarului central conform mecanismului DvP1 sau DvP2 la data preconizată a decontării indicată în comunicatul de plasare a VMS, care de regulă este a doua zi lucrătoare după data licitației (T+2). Începând cu 2 noiembrie, procesul de decontare a VMS se efectuează conform mecanismului DvP2.

În scopul asigurării executării decontărilor, la data preconizată pentru decontare dealerii primari, băncile care nu au calitatea de dealeri primari şi Fondul de garantare a depozitelor sunt obligați să asigure pe conturile de decontare în SAPI disponibilitatea de mijloace băneşti în volum suficient pentru achitarea VMS conform rezultatelor licitației sau în volum echivalent cu obligațiile nete.

Suplimentar, dealerii primari, băncile care nu au calitatea de dealeri primari şi Fondul de garantare a depozitelor sunt obligați să aplice mecanismele necesare de gestionare a riscului de credit și de lichiditate, precum și de neexecutare a decontării, în conformitate cu Regulile Depozitarului central.