Ministerul Justiţiei a anunțat despre elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor.

Documentul va fi elaborate în vederea executării prevederilor art. 4396 alin. (5) din Codul contravențional, care prevede că modul de demolare a construcțiilor neautorizate şi de defrişare a arborilor şi arbuştilor se stabileşte de către Guvern.

Proiectul actului normativ urmează să includă prevederi referitoare la competențele, modul și condițiile de executare silită a lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, metodologia evaluării cheltuielilor necesare pentru executarea lucrărilor enunțate și criteriile de recuperare a acestor cheltuieli din contul contravenienților, cu remedierea, după caz, a construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate și alte aspecte relevante.

Pentru elaborarea proiectului, Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor până la data de 18 octombrie, în format electronic, la adresa: ion.glavan@justice.gov.md.