Depozitarul Central Unic (DCU) a aprobat Procedurile aplicate în cazul insolvabilității participanților și care urmează să intre în vigoare începând de astăzi, 25 octombrie.

Procedurile stabilesc măsurile care urmează a fi întreprinse de DCU în cazul insolvabilității participantului la DCU, inclusiv etapele gestionării, modul de identificare, cerințe de informare și alte aspecte-cheie ce țin cazul de insolvabilitate.

Potrivit documentului, cazul de insolvabilitate a participantului la DCU reprezintă una sau ambele situații:

  • procedură de insolvabilitate – orice procedură prevăzută de legislație care urmărește fie lichidarea unui participant, fie restructurarea sa, dacă această măsură implică suspendarea sau limitarea plăților ori transferurilor în cadrul sistemului DCU;
  • insolvabilitate operațională – orice modificare a statutului juridic sau condițiilor tehnice ale participantului, dacă acestea implică sau pot duce la suspendarea sau limitarea plăților ori transferurilor în cadrul Sistemului DCU.

Documentul aprobat poate fi accesat pe pagina web a DCU, secțiunea Procedurile DCU.