Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU) a devenit membru cu drepturi depline al Asociației Europene a Depozitarilor Centrali (ECSDA) – o prestigioasă organizație internațională a celor mai importanți actori pe piața transferurilor de instrumente financiare.

Alexandru Savva, director al DCU, precizează că în următorii ani își propune ca DCU să devină parte a pieței internaționale de capital.”Prezența în ECSDA este un pas important în această direcție. Ea ne permite să preluăm standarde tehnice și mecanisme de risk management, aplicate la efectuarea transferurilor de instrumente financiare între jucători din diferite state. Va fi un semnal important pentru investitorii străini că piața moldovenească este sigură pentru investiții”.

ECSDA a fost fondată în 1997 la Madrid și are în prezent 41 de membri - depozitari centrali din Austria, Belgia, Danemarca, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, România, țările baltice și alte state. Este o arenă destinată depozitarilor europeni pentru a face schimb de standarde profesionale, know-how și bune practici în domeniul decontărilor de instrumente financiare. Aderarea Depozitarului Central Unic la ECSDA este una dintre recomandările experților Proiectului USAID ”Transparența Sectorului Financiar în Moldova” în cadrul unei foi de parcurs pentru integrarea pieței locale în piața de capital internațională.