Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă va putea fi depusă și în mod electronic, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md), portalului guvernamental al cetățeanului sau paginii web a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Proiectul de lege, care prevede această opțiune suplimentară de a solicita dreptul în regim online la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie, a fost aprobat de Parlament în ședința din 20 iulie.

Modificările la Legea privind sistemul unic de pensii urmăresc facilitarea acordării dreptului la reexaminare în baza datelor declarate, deținute în Registrul de stat al evidenței individuale.

Inițiativa are ca scop sporirea capacității instituționale organelor de asigurări sociale în recepționarea și acordarea dreptului la pensie, precum și reducerea fluxului de beneficiari la ghișeele instituției.

Persoana, prin depunerea cererii online va completa datele personale din buletinul de identitate și va confirma consimțământul privind reexaminarea pensiei în baza datelor declarate de angajator în Registrul de stat al evidenței individuale, administrat de CNAS. Propunerea nu implică costuri pentru beneficiari la semnarea cererii.

Astfel, pe lângă modalitatea actuală de depunere a cererii de reexaminare a pensiei la subdiviziunea teritorială a Casei Naționale, se reglementează o opțiune nouă în vederea facilitării acordării dreptului la reexaminare în baza datelor declarate, deține în Registrul de stat al evidenței individuale.

Conform cadrului normativ în vigoare, de la 1 ianuarie 2021 vor fi reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru aproximativ 18.119 beneficiari, care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani.

Începând cu 1 ianuarie 2022, se vor reexamina pensiile pentru limită de vârstă pentru cca 19.314 beneficiari care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 5 la 7 ani.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2023, vor fi reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru cca 42.597 beneficiari, care și-au stabilit dreptul la pensie după 01.01.1999 și au realizat un stagiu după stabilirea acestui drept de la 2 la 5 ani.