Întreprinderile de stat și cele municipale ar putea fi obligate să achiziționeze bunuri, lucrări și servicii prin sistemul de achizitii publice și în conformitate cu legislația achizițiilor publice. Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificări la Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Proiectul propune și obligativitatea auditului extern pentru toate întreprinderile de stat și cele municipale. În prezent, doar 3% dintre întreprinderi sunt obligate să aibă audit extern. 

Totodată, intreprinderile de stat și cele municipale vor fi obligate să plaseze pe pagina web oficială statutul intreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al intreprinderii, inclusiv rapoartele de audit.

De asemenea, se propune a fi modificată una din condițiile care definesc tranzacția cu conflict de interese. Astfel, a fost diminuată valoarea tranzacției cu conflict de interese de la 400.000 lei la 10.000 mii lei.

Proiectul urmează a fi votat în lectură finală de către plenul Parlamentului.