Prevederile legislative care permit investitorilor străini să beneficieze de cetățenia Republicii Moldova ar putea fi abrogate. Propunerea se regăsește într-un proiect de modificare a Legii cetățeniei, Legii cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător și Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, care urmează a fi examinat în ședința de astăzi a Legislativului.

Mai exact, deputații propun abrogarea următoarelor prevederi din Legea cetățeniei:

 • Alin. (11), (12), (13), (41), (6) și (7) din art. 17;
 • Alin. (2), lit. c) din art. 18;
 • Alin. (1), lit. e)1 din art. 24;
 • Alin. (2) din art. 27;
 • Alin. (2) din art. 31;
 • Alin. (11) din art. 33;
 • Alin. (2) din art. 34;
 • Alin. (11) din art. 38.

Din Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător:

 • Alin. (1) din art. 12.

Din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova:

 • Alin. (51) din art. 45.

Aceste prevederi stabilesc posibilitatea acordării cetățeniei pentru cetățeni străini sau apatrizi (solicitant principal) care au o bună reputație economică și financiară, nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern. Sumele prevăzute sunt de minimum 100 de mii de euro în Fondul de dezvoltare durabilă sau cel puţin 250 de mii de euro într-un domeniu strategic de activitate.

Această posibilitate este acordată și membrilor de familie a solicitanților principali.

Autorii inițiativei de abrogare a acestor prevederi susțin că ”Legea cetățeniei prin investiție” poate avea consecințe dezastruoase pentru securitatea țării și pentru siguranța cetățenilor. Potrivit deputaților, de cetățenia Moldovei, în baza acestor prevederi, pot beneficia și persoane cu trecut dubios din alte state.

Deputații au amintit și de riscurile identificate anterior de experții CNA, printre care:

 • Legalizarea banilor de proveniență infracțională;
 • Riscuri de sigurnață și securitate;
 • Prevederi elaborate pentru persoane determinate.

Autorii inițiativei de abrogare a ”Legii cetățeniei prin investiție” sunt nemulțumiți și de faptul că în Deceretele de acordare a acestei cetățenii se indică doar informația despre numărul dosarului, fără numele/prenumele cetățeanului, ceea ce potrivit autorilor echivalează cu secretizarea persoanelor care vor deveni cetățeni ai Moldovei.

Printre alte argumente invocate de deputați se numără și cel referitor la faptul că limita de cinci mii de cetățenii se răsfrânge doar în raport cu solicitanții principali, nu și cu rudele acestora.

Precizăm că, potrivit Decretelor publicate în Monitorul Oficial, până în prezent, două persoane ar fi beneficiat de acordarea cetățeniei prin investiție. Numele acestora nu a fost făcut public.

Totodată, presa străină a scris recent că investitorii care cumpără o proprietate în valoare de peste 5 milioane de euro, în proiectul Heart of Europe al dezvoltatorului din Emiratele Arabe Unite Kleindienst Group se califică automat pentru cetățenia Republicii Moldova.