Legislația ce reglementează acordarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale ar putea fi modificată.

În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege prin care se propune ca toate tipurile de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului asigurat. Astfel, deputații propun ca să fie utilizată baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În prezent, legislația supusă modificărilor stabilește că, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100% din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.

Proiectul mai stabilește că indemnizația suportată din mijloacele angajatorului se va stabili în cunatum de 100 % din salariul mediu al angajatului, stabilit de Guvern.

Potrivit autorilor, scopul proiectului este uniformizarea legislației în domeniu, iar implementarea noilor prevederi nu va implica costuri financiare suplimentare.