Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care propun modificări la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.

Potrivit modificărilor propuse, urmează să fie interzisă vânzarea terenurilor aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic. În prezent, Legea prevede că acestea pot fi vândute la o plată unică.

O altă modificare vizează excluderea posibilității stabilirii prețului, cel puțin egal cu prețul normativ al pământului, în cazul vânzării-cumpărării terenului proprietate publică prin concurs sau la licitație. Deputații propun ca acest preț să fie stabilit printr-un Raport de evaluare întocmit de un evaluator în conformitate cu legislația privind activitatea de evaluare și conform unui Regulament aprobat de Guvern.

De asemenea, nu va mai fi posibilă vânzarea-cumpărarea terenului care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător, la prețul normativ al pământului, în cazul în care există un singur deținător de teren adiacent. Deputații propun ca aceste terenuri să fie vândute la preț de piață, inclusiv în cazul relațiilor de arendă.

Deputații mai propun completarea legii cu o prevedere ce va stabili ca după intrarea în vigoare a modificărilor propuse, vânzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică transmise în arendă să fie interzisă.

Printr-o altă completare a legii, deputații propun ca la expirarea termenului, nulitatea sau rezoluțiunea contractului de arendă, arendașul (persoană fizică sau juridică) să fie obligat să elibereze pe cont propriu terenul arendat, inclusiv de construcții capitale. Dacă arendașul nu va respecta această obligație, o va face administrația publică cu încasarea cheltuielilor de la acesta. De asemenea, autorii propun ca construcțiile capitale pe terenurile proprietate publică transmise în arendă să fie interzise.

Pentru celelalte terenuri este prevăzută posibilitatea vânzării prin concurs sau licitații.

Autorii proiectului mai propun exluderea din Lege a prevederii care stabilește că ”terenurile proprietate publică aferente construcţiilor din cadrul parcurilor industriale se vînd la preţul normativ al pămîntului stabilit la momentul dării acestora în folosinţă întreprinderii-administrator sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, exclusiv după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, cu condiţia de respectare a prevederilor Legii cu privire la parcurile industrial”.

Potrivit documentului, ar putea fi modificate și regulile de vânzare a terenului de pe lângă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenului cu care lotul de pămînt de pe lângă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie. În prezent, legea stabilește că aceste terenuri se vând la preţul normativ conform tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. Autorii propun ca regula să rămână aplicabilă doar pentru terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară, iar terenul cu care lotul de pământ de pe lângă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie să fie vândut la prețul de piață persoanelor în a căror folosinţă se află. Dacă aceste persoane vor refuza să cumpere aceste terenuri la prețul de piață, terenul urmează a fi eliberat de către persoană de toate bunurile pe cont propriu, inclusiv de construcțiile capitale. Dacă nu o va face, se va implica administrația pubică, dar cu încasarea cheltuielilor de la persoana responsabilă.

Deputații propun și o normă nouă, care să prevadă că în cazul în care după parametri şi amplasare terenul cu care lotul de pământ de pe lângă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie, poate fi fi format ca bun imobil de sine stătător, terenul respectiv poate fi înstrăinat în condiții generale la prețul de piață. Autorii mai propun interzicerea înstrăinării din proprietate publică în proprietate privată a terenului de pe lângă casă până la eliberarea terenului ocupat fără just titlu.

Prin proiect se mai propune abrogarea prevederii potrivit căreia nu sunt supuse vânzării-cumpărării loturile de pământ de pe lângă casă aflate în folosinţa temporară a cetăţenilor, precum şi terenurile a căror suprafaţă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie.

Terenurile proprietate publică pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat se vor vinde, conform modificărilor propuse, la prețul normative al terenului, iar terenurile propietate publică a autorităților APL pe care sunt amplasate obiective proprietate de stat se vor vinde la prețul de piață al terenului. În ambele cazuri se prevede obligația privatizării acestor obiective de către persoanele fizice sau juridice care au obținut dreptul de proprietate asupra lor.

Se va exlude și prevederea care stabilește că ”în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a), contractul de arendă a terenurilor respective, încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale, devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare”.

O ultimă modificare propusă prevede că preţul normativ la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, a terenurilor aferente întreprinderilor private, precum şi a terenurilor aferente construcţiilor nefinalizate, se va calcula pornind de  la tarifele specificate la poziţia a  IV-a  din anexă. Din această listă, autorii au exclus terenurile destinate construcţiilor.

Autorii susțin că scopul proiectului constă în excluderea posibilității fraudării bunurilor publice, manifestată prin scheme de cumpărare a terenurilor publice la preț redus.

Cel mai probabil, proiectul va fi supus dezbaterilor în următoare sesiune parlamentară.