Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a publicat un proiect de modificare a Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legii privind protecția mărcilor, prin care propune oferirea solicitanților a oportunității înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor industriale în regim accelerat și obținerii certificatelor de înregistrare a acestor obiecte de proprietate intelectuală în termen de 15 zile lucrătoare. 

În afară de procedura de înregistrare în regim accelerat, prin proiect se propune și perfecționarea mecanismului de înregistrare a mărcilor, desenelor/modelelor industriale.

Documentul prevede că solicitanții pot solicita înregistrarea desenului sau modelului industrial în regim accelerat, iar taxa de depunere a cererii, de examinare a cererii și de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial este majorată cu 150% față de taxa pentru înregistrarea în regim obișnuit.

Proiectul de lege prevede și posibilitate înregistrării mărcilor în regim accelerat, taxele fiind, de asemenea, majorate cu 150 %.

Conform regulilor generale, un solicitant poate obține înregistrarea unei mărci sau a unui desen/model industrial într-un termen de 12 luni. După aprobarea modificărilor, examinarea cererilor de înregistrare, înregistrarea mărcilor și desenelor/modelelor industriale, și eliberarea titlurilor de protecție va avea loc în 15 zile lucrătoare.

Elaborarea acestui proiect de lege a fost prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020.

Toate modificările propuse pot fi consultate aici.