Ministerul Justiției a inițiat consultări publice pe marginea unui proiect de ordin privind  aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, care din 1 martie se va putea realiza la notar.

Potrivit documentului, cererea va avea următorul model:

Acest model al cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților este unic pentru a asigura uniformizarea/standardizarea procedurii date, prin stabilirea unui set imperativ de informații exacte și detaliate care urmează a fi prezentate notarului și va exclude posibilitatea de solicitare arbitrară de către notar, de la caz la caz, a informației necesare pentru desfacerea căsătoriei.

Astfel, în situațiile în care între soții care doresc să divorțeze, nu există aspecte litigioase cu privire la participarea la educaţia, întreţinerea copiilor minori comuni, la stabilirea domiciliului acestora, privind plata pensiei de întreţinere a soţului sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei, aceștia vor putea desface căsătoria la notar, prin depunerea unei astfel de cereri scrise.

Cererea va fi depusă în formă scrisă de unul sau de ambii soți, oricărui notar.

Ministerul Justiției propune ca modelul cerereii să intre în vigoare la 1 martie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind procedura notarială.

Despre procedura desfacerii căsătoriei de către notar, care va putea fi practicată din 1 martie, puteți citi aici.