Băncile vor avea interzis să aibă dețineri calificate individuale care depășesc 10% din capitalul eligibil al băncii sau dacă în acest fel banca poate exercita controlul asupra unei entități. Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la deținerile calificate ale băncilor, excepție este în cazul:

  • entității din sectorul financiar;
  • întreprinderii care nu este o entitate din sectorul financiar şi care desfășoară activități considerate de Banca Națională a Moldovei a fi oricare dintre următoarele:

a)       activități care sunt o prelungire directă a serviciilor bancare;

b)      activități auxiliare serviciilor bancare;

c)       activități de leasing, factoring, administrare a fondurilor de investiții, administrare a serviciilor de prelucrare a datelor sau orice altă activitate similară.

Proiectul mai prevede că se interzice băncilor să aibă dețineri calificate agregate care depășesc 20% din capitalul său eligibil în alte întreprinderi decât cele menționate.

Nu se includ la calcularea limitelor față de capitalul eligibil al băncii deținerile în întreprinderile menționate mai sus dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

a)       deținerile sunt deținute temporar în timpul unei operațiuni de asistență financiară destinată restructurării și salvării întreprinderii respective astfel cum este prevăzut în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei cu privire la fondurile proprii;

b)      deținerile reprezintă o poziție aferentă angajamentelor de preluare fermă, menținută timp de 5 zile lucrătoare sau mai puțin;

c)       deținerile sunt deținute de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

Nu se iau în calculul limitelor deținerile în activele financiare, altele decât deținerile la întreprinderi afiliate și valorile mobiliare destinate unei utilizări îndelungate în desfășurarea normală a activității întreprinderii.

Deținerile calificate pot fi achiziționate doar cu aprobarea prealabilă a Băncii Naționale.

În cazul în care, urmare dobândirii de către bancă a oricărei dețineri calificate într-o entitate dintr-un alt stat, entitatea respectivă va intra în sfera de consolidare prudențială a băncii, astfel de dețineri pot fi achiziționate doar cu aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei.