Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru a venit cu mai multe propuneri privind îmbunătățirea relațiilor dintre autorități și mediul de afaceri, în urma consultărilor publice organizate în privința Planului de acțiuni al Guvernului pentru următoarea perioadă,

Astfel, printre propuneri se regăsește necesitatea identificării soluțiilor de digitalizare a relațiilor Guvern – Business, printre care: înregistrarea și radierea online a întreprinderilor, dezvoltarea unei platforme online pentru accesarea datelor deținute de registrele publice electronice despre agenții economici, implementarea instrumentelor TIC în domeniul asistenței medicale.

Totodată, s-a solicitat modificarea cadrului normativ pentru a asigura accesul automatizat al băncilor la datele cu caracter personal din resursele deținute de Agenția Servicii Publice, în contextul respectării cerințelor impuse față de operatorii de date cu caracter personal. Un alt subiect ține de elaborarea și promovarea modificărilor legislative în scopul extinderii aplicării analizei impactului asupra domeniului financiar (bancar şi nebancar) și asigurarea respectării rigorilor analizei impactului de către toți subiecții cu drept de inițiativă legislativă.

Alte modificări propuse de Consiliul Economic se referă la:

  • integrarea ultimelor trei rapoarte electronice statistice și financiare (din 26 existente) pe platforma ghișeului unic în raportare (raportare.gov.md) și identificarea măsurilor prioritare pentru creșterea ponderii plăților electronice;
  • modificarea legislației pentru a asigura accesul la consiliile de soluționare a disputelor pentru toate persoanele supuse controlului fiscal și vamal, prin excluderea plafoanelor minime ale obligațiilor fiscale și vamale ce pot fi examinate în cadrul acestora;
  • optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor;
  • simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1.000 euro, prin depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în decurs de o lună.