Serviciul Vamal a anunțat că din 1 februarie, procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic.

Prin urmare, dacă intenționați să depuneți cererea de obținere a ”Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)” începând cu luna februarie, urmează să consultați aici lista documentelor necesare, care urmează a fi anexate.

Cererea de obținere a actului permisiv poate fi depusă accesând acest link

Tot procesul se va desfășura doar în format electronic. Astfel, la adresa de e-mail pe care o veți indica vor fi transmise toate notificările, inclusiv și actul constatator de recepție a cererii, dar și actul permisiv. La prima etapă, va fi necesar să obțineți ”Schema tehnologică de lucru elaborată și aprobată de biroul vamal în a cărui rază de activitate se află antrepozitul vamal”. Aceasta, împreună cu tot setul de acte, va fi scanată și anexată la cerere.

Prevederile respective au fost introduse prin Legea nr. 143 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.199-204/418 din 07.08.2020).

Totodată, Serviciul Vamal menționează că nu au fost operate modificări și în ceea ce privește lista actelor necesare sau modalitatea de realizare a controlului la momentul autorizării. Diferența constă doar în faptul că cererea va fi depusă electronic și, ca urmare, actul permisiv va fi eliberat de asemenea în format electronic.