Legea prin care directorul Centrului Național Anticorupție (CNA) poate fi revocat din funcție a intrat de astăzi în vigoare. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Conform noilor norme, directorul CNA va fi numit în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de parlamentari, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități. Mandatul directorului Centrului Național Anticorupție va fi de cinci ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.

Legea mai prevede că revocarea din funcție a directorului se dispune, cu votul majorității deputaților aleși, la propunerea a cel puțin unei treimi din numărul deputaților aleși, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități în caz de:

  • constatare, în cazul controlului parlamentar, a necorespunderii cu cerințele numirii în funcție;
  • obținere a unui rezultat negativ la testarea integrității profesionale;
  • constatare, în rezultatul controlului parlamentar, a unei activități nesatisfăcătoare în domeniul prevenirii și combaterii corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament corupțional.