Magistrații Curții Constituționale urmează să examineze o sesizare referitor la discreția Consiliului Superior al Magistraturii privind reconfirmarea în funcție a judecătorilor după primii cinci ani de activitate. Documentul a fost publicat, recent, pe pagina web a instanței.

Autorul sesizării spune că legislația națională nu detaliază acest aspect. Unica prevedere care se referă la această problemă este alin (1) al art. 11 din Legea cu privire la statutul judecătorului. Norma prevede că după expirarea termenului de cinci ani, judecătorii sunt numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 ani. Prin urmare, potrivit autorului sesizării, legea nu specifică criterii clare și procedura conform căreia CSM decide dacă judecătorul va fi propus sau nu pentru numire în funcție până la 65 ani.

În sesizare se solicită Curții să interpreteze prevederile art. 116 alin (2) din Constituție și să explice criteriile și procedura conform căreia CSM urmează să ia decizia dacă propune sau nu judecătorul pentru numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Totodată, autorul sesizării solicită declararea normei din alin (1) al art. 11 din Legea cu privire la statutul judecătorului neconstituțională din motiv că oferă o discreție nelimitată Consiliului Superior al Magistraturii.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.