Judecătorii și procurorii care vor dori să fie admiși în avocatură nu vor mai fi scutiți de examene, iar doctorii în drept nu vor mai beneficia de privilegii. Legea cu privire la avocatură ar putea fi modificată. Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect prin care se propune modificarea și completarea art.10, care precizează cerinţele pentru exercitarea profesiei de avocat.

Proiectul prevede că profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, în privinţa căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după efectuarea stagiului profesional și susţinerea examenului de calificare.

Sunt scutite de efectuarea stagiului profesional persoanele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror, dacă, în termen de șase luni după demisia din funcţia respectivă, au solicitat participarea la examenul de calificare.

Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional, până la participarea la examenul de calificare, sunt obligate să urmeze cursuri, în volum de cel puţin 20 ore, în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților, privind deontologia profesională a avocaţilor, administrarea profesiei și alte domenii stabilite în Statutul profesiei de avocat.

Persoana nu are reputaţie ireproşabilă şi nu poate fi admisă la examen, precum și nu i se eliberează licența pentru exercitarea activității de avocat dacă:

  • a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave săvârşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale;
  • nu au fost stinse antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni;
  • anterior i-a fost retrasă licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat;
  • anterior a plecat din funcţia de judecător, notar, consultant juridic, funcţionar public sau din alte organe de drept în circumstanțe care nu sunt onorabile;
  • comportamentul sau activitatea ei este incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului;
  • prin hotărârea instanţei judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional conform art. 10 alin. (2) sunt obligate să se prezinte la examenul de calificare în termen de un an de la solicitarea de a fi admis în profesie. În cazul nesusținerii examenului, persoana care dorește să-l susțină repetat este obligată să se prezinte la examenul de calificare imediat următor. Dacă nu promovează de două ori examenul de calificare, aceasta va fi admisă în profesie în condiţii obișnuite.

Legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prevederile ei sunt aplicabile și față de persoanele care au cerut admiterea în profesia de avocat în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură până la intrarea în vigoare a amendamentelor, dacă o decizie pe marginea acestor cereri nu a fost luată până la intrarea în vigoare.