Actele necesare pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări au fost modificate.

Agenția Achiziții Publice a anunțat că ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Agenției Achiziții Publice, în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări sunt prezentate formulare pentru anunțuri de intenții, participare, atribuire a contractului, modificare a contractului, care urmează a fi utilizate de către autoritățile contractante în cazul desfășurării procedurilor de achiziții publice de lucrări.