Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind reflectarea în declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit a patrimoniului primit cu titlu de donaţie sau de moştenire.

Astfel, conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

Reținerea finală a impozitului stabilit prin art.901 alin.(31) din Codul fiscal, în mărime de 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice, scutește beneficiarul veniturilor de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art.90alin.(4) din Codul fiscal).

Astfel, patrimoniul primit cu titlu de donație sau moștenire de către persoana fizică rezidentă, nu urmează a fi declarat, respectiv, nu apare obligația de a fi inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. 

Prevederile respective se aplică din 1 ianuarie 2020.