Judecătoria Orhei și judecătoria Strășeni au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) resurse suplimentare pentru a procura calculatoare necesare asigurării utilizării eficiente a noii versiuni PIGD 5.0.

Judecătoria Orhei a solicitat 131.548 lei pentru achiziționarea echipamentului necesar pentru pilotarea versiunii 5.0 a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), după ce în aprilie, instanța a fost desemnată instanță-pilot în vederea testării noii versiuni PIGD, în cadrul celei de a II-a etape de pilotare a Sistemului Informațional Judiciar (SIJ).

În cererea de solicitare a resurselor, președinta instanței a invocat că echipamentul tehnic nu corespunde cerințelor și urmează de procurat calculatoare, care ar corespunde cerințelor tehnice. Pentru utilizarea eficientă a noii versiuni PIGD era necesară suma de 295.548 lei pentru procurarea a 15 calculatoare și actualizarea a 71. În rezultatul modificărilor făcute la bugetul instanței, din mijloace proprii a fost transferată doar suma de 164.000 lei pentru procurarea echipamentului necesar, fiind astfel necesar încă 131.548 lei.

Cererea instanței a fost aprobată de CSM la 9 iulie cu înaintarea propunerii către Ministerul Finanțelor pentru identificarea posibilităților de alocare a mijloacelor financiare suplimentare.

În cazul Judecătoriei Strășeni, suma solicitată a fost mai mare – 262.655 lei. Ca și judecătoria Orhei, instanța din Strășeni a fost desemnată în calitate de instanţă-pilot suplimentară în vederea implementării şi testării Sistemului Informaţional Judiciar (inclusiv PIGD), în aprilie.

Pentru pilotarea noii versiuni, în urma inventarierii şi evaluării tehnice efectuate, s-a depistat că în Judecătoria Străşeni 62 de calculatoare nu corespund cerințelor minime, dintre care 38 de calculatoare necesitau actualizare de hard şi soft, iar altele 24 - înlocuire. Totodată, Judecătoaria avea nevoie de de 25 de blocuri de sistem şi 5 scannere pentru funcţionarea şi utilizarea noului program PIGD 5.0. Instanța însă nu dispunea de resurse necesare penru aceste actualizări.

Cererea instanței cu privire la alocarea banilor suplimentari a fost aprobată de CSM la 23 iulie, cei  262.655 lei fiind alocați pentru procurarea blocurilor de sistem cu procesor i3 în număr de 25 unități în sumă de 199.500 lei, monitoare – 12 unități în sumă de 26.280 lei, scanner – 5 unități în sumă de 36.875 lei.

Pentru ca banii să ajungă la instanță, Ministerul Finanțelor trebuie să identifice posibilități de alocare a acestora.