Consiliul Concurenței a constatat că două instituții publice din domeniul sănătății au încălcat prevederile Legii concurenței prin stabilirea de condiţii discriminatorii și acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor. 

Este vorba de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, care au admis încălcările în cadrul procedurilor de achiziții publice.

În urma constatării, autoritatea de concurență le-a solicitat celor două centre să țină cont de următoarele reguli la organizarea achizițiilor:

  • definirea unor cerințe nediscriminatorii în documentația de atribuire și stabilirea unor specificații tehnice care asigură participarea a cât mai multor întreprinderi;
  • alegerea produsului principal, inclusiv și în funcție de prețul produsului secundar (piesele de schimb și consumabilele, etc.) pentru a beneficia de avantajele unei pieți concurențiale;
  • includerea în documentația de atribuire a posibilității ofertării de către întreprinderi la procedurile de achiziții împreună cu reactivele și alte consumabile, și aparatul de tip închis compatibil cu acestea.

Totodată, Plenul Consiliului Concurenței a recomandat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale modificarea unor ordine interne prin excluderea denumirilor comerciale ale analizatoarelor de tip închis și să recomande instituțiilor publice din domeniul sănătății organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în corespundere cu legislația.

Mai multe detalii din decizia Consiliului Concurenței puteți citi aici.