În ședința de astăzi a Parlamentului se va discuta o inițiativă legislativă de interpretare a unor prevederi din Legea cu privire la procuratură.

Documentul prevede că în sensul art.11, alin. (2) din Lege, în cazul intervenirii vacanței funcției de Procuror General, președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, desemnează un Procuror General interimar până la organizarea concursului și numirea, urmare a acestuia, a Procurorului General prin decret prezindențial.

Potrivit autorilor proiectului, în prezent, legea reglementează modul de asigurare a interimatului funcției de Procuror General în cazurile de ”absență” a acestuia sau ”imposibilitate de exercitare a funcțiilor sale”. În ambele cazuri, potrivit autorilor, se prezumă existența unei persoane numite în funcția respectivă, dar care este în imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor.

Autorii consideră necesar de a reglementa și ipoteza de vacanță a funcției și asigurare a interimatului. Interpretarea propusă prevede aceeași procedură de desemnare a interimarului ca și în cazul titularului – la propunerea CSM, prin decret prezidențial.

De asemenea, proiectul prevede ca prin textul ”în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor” din art. 17, alin. (1), lit. e) din Lege să se înțeleagă inclusiv persoana, care a exercitat interimatul funcției de Procuror General, indiferent de faptul dacă a participat sau nu la ședințele Consiliului și/sau dacă a participat la procesele de adoptare a actelor Consiliului.

Această propunere este argumentată prin faptul că în practică, acest text a fost interpretat contrar legislației și a permis acceptarea la concursul pentru funcția de Procuror General și chiar numirea în funcție a unei persoane care a fost de drept membru CSP din postura de Procuror General interimar.

Potrivit autorilor, intenția legiuitorului atunci când a stabilit inadmisibilitatea acceptării la concurs a unei persoane care a deținut calitatea de membru al CSP în ultimele șase luni a fost de a evita situația în care membrii CSP urmează să evalueze evalueze un coleg cu care au activat sau pe cineva față de care sunt în relații de subordonare. Aceste situații afectează obiectivitatea evaluărilor realizate de membrii CSP în cadrul concursului pentru funcția de Procuror General.

Amintim că, în privința fostului Procuror General, Eduard Harunjen, Parlamentul a constat faptul că nu era eligibil pentru funcția de Procuror General din motivul că timp de nouă luni înainte de a ocupa această funcție a deținut calitatea de membru al CSP, fiind Procuror General interimar. Acest fapt ar încalca condiția prevăzută la articolul 17 din alin. (1) lit. e) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, care prevede că pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care, în ultimele șase luni, nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.