Un deputat a înregistrat în Parlament un proiect de modificare a Codului Conntravențional prin care propune reducerea perioadei pnetru care poate fi suspendat dreptul de utilizare a vehiculului rutier.

Mai exact, parlamentarul propune modificarea alin. (2) și (3) din art. 4391 din Cod, propunând un nou cuprins pentru acestea:

Norma în vigoare

Modificarea propusă

Alin. (2), art. 4391: ” Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se aplică pînă la momentul achitării sancțiunii pentru contravenția respectivă, cu excepția contravențiilor prevăzute la art. 197 alin. (1)–(3) și (17), pentru care măsura de suspendare se va aplica pe un termen de 6 luni.”

Alin. (2), art. 4391: ” Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se aplică pînă la momentul achitării sancțiunii pentru contravenția respectivă, dar nu mai târziu de 3 luni.”

Alin. (3), art. 4391: ” Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier încetează și plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare se restituie, la cererea contravenientului, cu condiția prezentării dovezii de achitare a amenzii, iar în cazul contravențiilor prevăzute la art. 197 alin. (1)–(3) și (17) – după expirarea termenului de 6 luni.”

Alin. (3), art. 4391: ” Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier încetează și plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare se restituie, imediat la cererea contravenientului, cu condiția prezentării dovezii de achitare a amenzii, iar în cazul neachitării amenzii, la expirarea termenului de 3 luni.”

Autorul susține că prin aceste modificări deținătorii de autovehicule vor avea posibilitatea să le utilizeze imediat după achitarea amenzilor, menționând că actualele norme sunt discriminatorii în raport cu toate încălcările normelor de efectuare a transportului rutier de persoane și mărfuri.

Deputatul mai notează că suspendarea dreptului de folosință a autovehicului pe o perioadă de 6 luni creează pejudicii economice familiilor, dar nici statului nu generează venituri. Or, proprietarii au nevoie de dreptul la folosință pentru ași putea legaliza activitățile economice (servicii taxi).

Autorul susține că după aprobarea proiectului va fi posibilă includerea în circuitul economic a unui număr mare de autovehicule, legalizarea activității economice, stimularea achitării immediate a amenzilor și diminuarea corupției.

Deputatul propune ca proiectul să intre în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial.