Împuternicirile legislative oferite debitorilor și creditorilor de a contesta măsurile luate de administrator/lichidator în procesul de insolvabilitate au fost contestate la Curtea Constituțională. O sesizare în acest sens a fost depusă la solicitatea unei bănci comerciale.

Mai exact, se solicită controlul constituționalității sintagmei ”reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contestație împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator” din art. 68 alin. 10 și a sintagmei ”debitorul, creditorii chirografi și administratorul insolvabilității/lichidatorul pot face opoziție, la vânzarea bunul” din art. 131 alin. 6 din Legea insolvabilității.

Art. 68 alin. 10 din lege prevede că reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator. Instanţa de insolvabilitate va soluţiona contestaţia în termen de zece zile de la înregistrare, cu citarea contestatorului, a administratorului/lichidatorului şi a comitetului creditorilor, având dreptul să suspende, la cererea contestatorului, executarea măsurii contestate.

Totodată, a noua normă contestată, art. 131 alin. 6 stipulează că debitorul, creditorii garantaţi, creditorii chirografari şi administratorul insolvabilităţii/lichidatorul pot face opoziţie, la vânzarea bunului, în faţa instanţei de insolvabilitate. Instanţa va judeca opoziţia în şedinţă publică, cu citarea creditorilor garantaţi care au depus opoziţia, a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului şi, după caz, a reprezentantului debitorului, în cel mult două săptămâni de la primirea opoziţiei. Neprezentarea părţilor la data citată nu împiedică instanţa să examineze cauza. Pe marginea opoziţiei, instanţa de insolvabilitate emite o încheiere, care poate fi contestată cu recurs numai de părţile vizate în ea. Dacă admite opoziţia, instanţa de judecată, ţinând seama de obiectul acesteia, va modifica ori anula, după caz, metoda, maniera, condiţiile, sarcinile, preţul, locul sau data vânzării bunurilor grevate cu garanţii, informând de îndată administratorul insolvabilităţii/lichidatorul, care este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţa de insolvabilitate.

Contestația a fost depusă de instanța de judecată, la solicitatea reprezentanților băncii comerciale Energbank, care a fost validată drept creditor garant în procesul de insolvabilitate a unui SRL. Creditorii companiei au decis valorificarea bunulor debitorului afectate cu garanții și trecerea în procedura falimentului. Decizia a fost susținută de instanța de insolvabilitate. Ulterior, reprezentantul debitorului insolvent, care are calitate și de creditor chirografar, a înaintat opoziții a vânzarea prin licitații a bunurilor ipotecate. Prin urmare, instanța de judecată urmează să aplice normele legislative contestate.

Autorul sesizării spune că normele nu sunt clare și previzibile și nici proporționale cu alte norme a Legii insolvabilității, care garantează creditorilor dreptul de a-și satisfice creanțele în termini cât mai restrânși.

Contestația completă poate fi accesată aici.