Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu mai multe precizări și explicații privind prezentarea de către angajatori a formularului IRM 19, utilizat la stabilirea a mai multor prestaţii de asigurări sociale de stat.

Obligativitatea prezentării de către angajatori a formularului IRM 19 este prevăzută de către lege. Potrivit art. 5 alin. 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor.

Formularul IRM 19 se depune în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal salariatului.

Pentru a stabili indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, în special a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani, precum şi a indemnizaţiei paternale este necesară respectarea, de către angajatori, a termenelor de prezentare a formularului IRM 19. În cazul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani, angajatorul declară categoria persoanei asigurate 157 şi perioada în care persoana asigurată a solicitat concediul respectiv. În cazul indemnizaţiei paternale, se declară codul categoriei 165 şi perioada concediului, care nu poate depăşi 14 zile.

Potrivit CNAS, există situaţii în care, persoana asigurată depune cererea on-line de solicitare a indemnizaţiilor, iar CNAS nu are posibilitatea de a efectua stabilirea dreptului solicitat, întrucît angajatorul nu a respectat termenul de prezentare a informaţiei IRM 19, prin care substituie, de facto prezentarea fizică (pe suport de hîrtie) a extrasului din ordinul angajatorului cu privire la acordarea concediilor, anterior menţionate, salariatului.

Formularul IRM 19 se mai completează de către angajatori în scopul declarării relaţiilor de muncă cu salariații - la angajare şi la eliberare din cadrul entităţilor economice, inclusiv informaţia respectivă se declară şi de către instituţiile de forţă.

CNAS mai recomandă angajaţilor instituţiilor de forţă, care deja au încetat relațiile de muncă, să se adreseze la foştii angajatori (instituțiile de forță respective) pentru a li se declara, prin intermediul formularului IRM 19, perioadele de activitate, în scopul de a se include în stagiul total de cotizare și informaţia despre stagiul realizat pînă la 01.01.2017. Stagiul respectiv este utilizat la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, în special a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

CNAS subliniază că angajatorul este obligat să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie Informaţia IRM 19 pentru a nu fi îngrădite drepturile angajaţilor la prestaţiile de asigurări sociale cuvenite.