Până la sfâșitul lunii mai, Procuratura Generală urmează să achite 325 de mii de lei companiei ”Nalp Comert”, care a efectuat lucrări de reconstrucție a sediului Procuraturii Telenești.

Cele două instituții s-au aflat în litigiu aproape șase ani, după ce în 2013 compania a acționat în judecată Procuratura pentru că nu a achitat lucrările efectuate.

În total, lucrările efectuate au costat 640.094 lei, contractul fiind atribuit prin procedură de achiziții. Procuratura a achitat doar o parte din sumă, iar pentru recuperarea diferenței compania s-a adresat în instanță.

În cele din urmă, părțile au încheiat o tranzacție de împăcare, confirmată printr-o hotărâre recentă a Curții de Apel. Cererea de confirmare a tranzacției a fost depusă de Procuratură.

Potrivit hotărârii de confirmare a tranzacției, în termen de până la 31 mai, Procuratura Generală va achita la contul ”Nalp Comert” suma datoriei de bază de 272.920 lei şi dobânda de întârziere în mărime de 52.080 lei, iar în total – 325.000 lei. După aceasta, părțile nu vor mai avea una față de altă careva pretenții aferente executării contractului de antrepriză din octombrie 2008 și februarie 2009 cu privire la efectuarea lucrărilor de reconstrucție a sediului Procuraturii raionului Telenești.

Totodată, procesul în acest litigiu a fost încetat cu precizarea că nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri.

Totuși, hotărârea de confirmare a tranzacției de împăcare poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.