Ministerul Justiţiei anunţă, din nou, organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei).

În data de 20 mai 2020 Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC ”Avia Invest” SRL, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

Menționăm că, prin decizia din 25 mai 2020 al arbitrul de urgenţă numit de Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei), a fost respins ca neîntemeiat demersul înaintat de către Komaksavia Airport Invest Ltd cu privire la măsurile de asigurare provizorii.

Totodată, în conformitate cu art. 9 (1) al SCC Rules au fost prezentate observaţiile în legătură cu cererea în arbitraj nominalizată şi numit arbitrul din partea Republicii Moldova.

Administrarea cauzei are loc prin intermediul SCC Platform, iar audierile în condiţiile actuale de pandemie se vor organiza on-line, ceea ce nu va face necesară prezenţa la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei).

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei pe data de 3 august. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor. 

Cerinţe faţă de candidat:

-          La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          este avocat şi dispune de dreptul de a pleda în faţa Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;

-          are experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;

-          are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;

-          să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu și acționari din cota parte a SC ”Avia Invest" SRL.

-          să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

Amintim că, anterior, Ministerul Justiției a anulat concursul motivând că că ofertele depuse de către avocați erau excesive. La concursul pentru selectarea avocaților, care a avut loc în data de 22 iunie, au fost prezentate 18 oferte.

Curios este faptul că după anularea concursului de selectare a avocaților naționali și străini pentru reprezentarea statului în arbitrajul de la Stockholm, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de modificare  a Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, prin care s-a propus ca avocații și firmele de avocatură străine să nu mai aibă dreptul de a reprezenta interesele Republicii Moldova în instituțiile de arbitraj. La fel, s-a propus ca avocații care au acordat asistență juridică unui reclamant într-o cauză contra Republicii Moldova în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale să nu fie admiși în concursurile pentru a reprezenta interesele statului în alte dosare. Deocamdată, proiectul nu a fost aprobat.