Intitutul Național al Justiției organizează un nou curs electronic, lansat pe Platforma HELP a CoE – Mediul ambiant și drepturile omului.

Instruirea va dura 24 de ore și vor participa: 10 judecători, 10 procurori, 10 asistenți judiciari, cinci avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, cinci funcționari publici, cinci studenți USM.

Termenul limită pentru înscriere este 17 noiembrie, iar perioada activă a cursului: 19 noiembrie  – 30 decembrie.

Potrivit informațiilor prezentate de Institut, cursul ”Mediul ambiant și drepturile omului”, elaborat de Consiliul Europei, a devenit, între timp, unul dintre subiectele imperioase de discuție și instruire, considerat o prioritate pentru toate statele-membre ale CoE. Pierderea biodiversității, schimbările climatice, poluarea și degradarea generală a ecosistemelor au un impact global profund și asupra respectării drepturilor omului, acestea necesitând o cooperare internațională constantă.

O serie de standarde juridice internaționale elaborate de Consiliul Europei, în special Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană, Convenția de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale în Europa, au fost aplicate cu succes pentru a contribui la un progres în soluționarea problemelor de mediu.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și concluziile Comitetului European pentru Drepturile Sociale în baza Cartei Sociale Europene confirmă relația incontestabilă dintre protecția mediului ambiant, pe de o parte, și drepturile omului, pe de altă parte. În special, până în prezent, CtEDO s-a pronunțat în aproximativ 300 de cauze cu referire la probleme legate de mediul ambiant, aplicând concepte precum dreptul la viață, libertatea de exprimare și dreptul la respectarea vieții private și de familie față de o gamă largă de chestiuni indicate în cereri, inclusiv poluarea, dezastrele antropogene sau naturale și accesul la informațiile de mediu.

Acest curs este structurat în patru module pentru a oferi profesioniștilor din domeniul juridic cunoștințele necesare despre modul în care drepturile omului și instrumentele Consiliului Europei pot fi utilizate pentru realizarea protecției mediului ambiant.

Cursul începe prin redarea modalității de interacționare a drepturilor omului cu protecția mediului ambiant și importanța acestora. Ulterior, sunt abordate standardele internaționale și europene disponibile cu privire la protecția mediului ambiant și drepturile omului, făcându-se referire inclusiv la protecția mediului ambiant fundamentată pe protecția generală a drepturilor omului. În cele din urmă, cursul va oferi detalii cu privire la modul în care mediul de afaceri și entitățile private au obligații, responsabilități și răspundere în raport cu mediul ambiant și drepturile omului.

Beneficiarii instruirii vor fi testați, iar cei care vor promova cursul vor primi certificate, emise de HELP.