Membrii Comisiei juridice, numiri și imunități au aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, coraportul pentru un proiect de lege, care propune stabilirea interdicției de a edifica construcții în spațiile verzi ale localităților urbane și rurale.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, în nota informativă, autorii documentului stipulează că aceste modificări legislative sunt necesare, pentru a stopa actele de corupție și de protecționism.

Astfel, administrația publică locală va putea emite doar autorizații pentru amplasarea obiectivelor şi instalațiilor compatibile cu spațiile verzi, şi anume a celor pentru practicarea sportului, jocurilor şi odihnei, sau a obiectivelor cu caracter cultural-artistic.

De asemenea, inițiativa legislativă prevede și modificarea Codului contravențional, pentru sancționarea faptelor de construcție sau amplasare neautorizată a obiectivelor pe teritoriul spațiilor verzi, proprietate publică. Totodată, se propune ca nu doar Inspectoratul pentru Protecția Mediului să constate și să sancționeze amplasarea neautorizată a obiectivelor pe teritoriul spațiilor verzi, ci și administrația publică locală, delegând atribuțiile de agent constatator organelor executive ale APL, iar cele de examinare și sancționare – Comisiei administrative constituite pe lângă APL.

Proiectul urmează să fie propus spre aprobare în prima lectură plenului Parlamentului.