Încălcarea regulilor de efectuare a instruirii practice a candidaților în conducători de autovehicule pe drumurile publice va fi sancționată contravențional. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare consolidată a Codului contravențional, prezentat de Ministerul Justiției pentru consultări publice.

Mai exact, ministerul propune completarea Codului Contravențional cu un nou arrticol, care va stabili: ”Articolul. 2312. Încălcarea regulilor de efectuare a instruirii practice a candidaților în conducători de autovehicule pe drumurile publice

(1) Efectuarea instruirii practice a candidaților în conducători de autovehicule pe terenuri care nu corespund condițiilor stabilite de Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier sau pe drumurile publice pe itinerare nedeclarate în dosarul de notificare sau pe itinerarele necoordonate cu poliția se sancționează cu amendă de la 20 la 25 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 35 la 50 unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Efectuarea instruirii practice de către o persoană care nu este atestată profesional pentru a desfășura această activitate se sancționează cu amendă de la 30 la 40 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

Potrivit Legii nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier terenurile de instruire în conducerea mijloacelor de transport trebuie să corespundă rigorilor stabilite de anexa legii menționate. De asemenea, fiecare itinerar pentru efectuarea instruirii practice a conducătorilor de autovehicule trebuie să fie coordonat în prealabil de poliție în baza art. 7 lit. i) din Legea nr. 131/2007. Totodată, efectuarea instruirii practice în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice ține de competența persoanelor atestate profesional în condițiile art. 29-31 din Legea nr. 131/2007.