În baza generalizată a practicii fiscale a fost publicată o explicație privind necesitatea de a reflecta în factura fiscală în rânduri separate autoturismul, acumulatorul, anvelopele procurate aparte, atunci când acesta este vândut în regim scutit de TVA fără drept de deducere.

Potrivit Fisc, transferarea în componența autoturismului a acumulatorului, anvelopelor procurate separat, majorează costul autoturismului, devenind parte componentă a acestuia.

Totodată, potrivit Legii contabilității și raportării financiare, contabilizarea faptelor economice se efectuează în temeiul documentelor primare, întocmite în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective. 

În cazul livrării mărfurilor atât impozabile cu TVA, cât și neimpozabile cu TVA se utilizează factura fiscală. 

Dat fiind faptul că obiectul tranzacției reprezintă comercializarea autoturismului, și nu a părților componente ale lui, în factura fiscală eliberată pentru autoturismul comercializat ce este echipat cu acumulator, anvelope procurate separat, se vor reflecta într-un singur rând indicatorii aferenți autoturismului.